Sektörler

Endüstriyel Sanayi

Endüstriyel sanayide kauçuk ürünler

Hammaddelerin işlenmesi enerji kaynaklarını yaratmak bu kaynakların yaratımında başvurulan araçlar ve yöntemlerin tamamı endüstridir. Sanayi ile bağlantılı bir tanımdır. Sanayi ise hammaddelerin ya da yarı işlenmiş maddelerin kullanıma hazır hale getirilmesidir. Bu iki tanımdan anlaşıldığı gibi sanayi ve endüstri aynı amaca hizmet etmektedir. Bizler bu sektörde gerekli olan tüm oring, conta ve kauçuk aksamlı vb. ürünlerin imalatını yapıyoruz.

 

Sızdırmazlık elemanı kullanılan ürünler;

  • Gıda sektörü
  • Enerji
  • Hammadde
  • İnşaat
  • Tekstil
  • Hububat
  • Kozmetik
  • Otomotiv
  • VCR